Celem Fundacji jest działalność społeczna, edukacyjna, naukowa, kulturalna, zdrowotna i informacyjna w zakresie:

  • Stosunków dyplomatycznych polsko-nepalskich.
  • Nawiązania i podtrzymania kontaktów politycznych i społecznych pomiędzy przedstawicielami krajów i ich mieszkańców.
  • Wspierania wymiany informacji, doświadczeń, dobrych praktyk i idei w zakresie polityki społecznej, gospodarki, kultury, nauki i innych dziedzinach istotnych dla rozwoju oraz ich popularyzacja.
  • Umacniania kontaktów Polski z Nepalem.
  • Wspierania działalności edukacyjnej oraz badań naukowych.
  • Ochrony i promocji zdrowia.
  • Pomocy społecznej i działalności charytatywnej oraz dobroczynnej.
  • Współpracy między społeczeństwami.
  • Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.